Znak- prídavných svetiel predné M26.0,1,2,4,5,7,FUMO E-3,4,5,M27