Pracovný valec – mailer 4 piestový /dlhá korba/ M26,M27,FUMO,M31